Kunsteducatie

Als Bik-kunstenaar heb ik vele jaren workshops & projecten (op het gebied van illustratie) ontwikkeld en uitgevoerd voor het basisonderwijs. Ik ontdekte hoe belangrijk het proces is dat de kinderen moeten doorlopen om tot een eigen werk te komen. De procesgerichte didactiek zorgt ervoor dat de wereld intensief wordt waargenomen, onderzocht en verbeeld. Bij elke stap in het proces moeten keuzes worden gemaakt (het divergeren en convergeren) en hierbij wordt steeds weer gereflecteerd.

Inmiddels begeleid ik leerkrachten als coach, via Karin Kotte (trainer procesgerichte didactiek en ontwikkelaar van het denkkader cmk) om ze deze didactiek eigen te maken. Hoeveel kader geef je aan de leerling als leerkracht? Wie bepaalt hoe het uiteindelijke werkstuk eruit ziet? Leerkrachten werken tijdens een coachingstraject op hun eigen niveau en vanuit hun eigen motivatie.